Skip links

WEAVER GIRLS

Nume proiect:   WEAVER GIRLS

Parteneri: Inegol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , Turcia

SC CONFSTAR SA, Baia Mare

Participanti : 8  elevi din Turcia + 1 prof.

Perioada :07.06.2015 – 27.06.2015 ( 3 saptamani)

Rezultate:

–  activitati de voluntariat in cadrul  sectiei de confectii textile  , servicii de mentorat pentru participanti din partea  managerilor si inginerilor in domeniu   texil.

–  participarea la activităţi de formare profesională în spiritul european de muncă;

–   dezvoltarea unor  abilităţi şi competenţe menite să le faciliteze dezvoltarea personală şi inserţia pe piaţa europeană a muncii;

–  dezvoltarea unor  competenţe lingvistice, interpersonale şi culturale;

–  promovarea creativitatea şi creşterea spiritului antreprenorial.

 

Componenta învăţării la locul de muncă are o contribuţie substanţială la dezvoltarea unei identităţi profesionale, poate stimula încrederea în sine a tinerilor participanţi la proiect. Învăţarea la locul de muncă le permite celor încadraţi în muncă să îşi dezvolte propriul potenţial.

 

Alte  rezultatele:

–  dobândirea de abilităţi,cunoştinţe teoretice şi competenţe tehnice în domeniul textil;

–  dezvoltare personală,a capacităţii de lucru în echipă, a încrederii de sine responsabilităţii propriilor acţiuni;

–   responsabilitate şi autonomie personală;

–   implicarea elevilor de a-şi asuma responsabilitatea propriei învăţări;

–   lărgirea orizontului cultural şi spiritual;

–   înlăturarea barierelor lingvistice, culturale şi emoţionale.

Tip proiect: Proiecte internaționale, ERASMUS+

Website-ul utilizează cookie-uri pentru optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul Detalii