Skip links

EcoTin

TITLU PROIECT – „EcoTin”

Scopul programului/proiectului: creşterea gradului de implicare activă a  comunitatii in activităţi ecologice, artistice si civice.

Obiectivele programului/proiectului propus spre finanţare

Obiectivul principlal al proiectului: crearea unei alternative educative a tinerilor  din cartierul Firiza.

 

Obiective specifice:

–              implicarea a 2 voluntari internationali  in activitati specifice in folosul comunitatii impreuna cu alti  tineri din Firiza

–         asigurarea unei mentenanţe şi dinamicii activităţii de voluntariat la nivelul cartierului Firiza, prin participarea la evenimente cu caracter periodic sau simbolic de importanţă deosebită pentru comunitate şi nu numai

–              antrenarea tinerilor în evenimente educaţionale specifice (acţiuni comunitare, activitati culturale si ecologice)

–              crearea de condiții optime necesare implicării tinerilor în activitățile diverse de educație non-formală și de voluntariat, prin creșterea capacității personale a acestora.

–              dezvoltarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat , formarea deprinderilor elevilor de a practica activităţi ecologice, dezvoltarea disponibilităţilor şi a responsabilităţilor elevilor pentru protejarea mediului înconjurător

Proiectul a urmarit  educarea tinerilor prin arta si voluntariat in cadrul comunitatii din care acestia fac parte, deoarece acestia nu au parte de astfel de  activitati in timpul anului.

Grupul ţintă:

– vârsta medie; 16 -17 ani

– numărul de persoane: 200 ( beneficiari directi si indirecti)

 

Durata în timp:

– din data de  23.09.2013 până în data de  13.10.2013

 

 

Rezultate:

–  conştientizarea rolului pe care activităţile recreative îl au în menţinerea unei forme fizice şi psihice cât mai bune;

–              o mai mare implicare în acţiuni specifice petrecerii timpului liber;

–              vor putea contribui la îmbunătăţirea ofertei de activităţi recreative la nivelul zonei din care provin, sau de ce nu, acolo unde vor ajunge în urătoarele etape ale vieţii lor;

–           stimularea interesului pentru mediul inconjurator

Website-ul utilizează cookie-uri pentru optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul Detalii